PRIS PER PERSON:

1.200

Dato for meditationsretræter i 2021.

D. 13.-14. marts og d.  23. – 24. oktober.

Retræterne er uafhængige af hinanden.

Undervisning lørdag fra 10.00-16.00 og søndag fra 10.00-14.00.

Der er plads til 10 deltagere.

Der er mulighed for individuel opfølgning efter endt retræte, samt mulighed for at oprette en meditationsgruppe på baggrund af deltagernes ønske.

Retræten foregår i Aarhus. Lokation offentliggøres senere.

Lær at meditere på en weekend - Lise for sjælen

Hvad er meditation og hvordan kan du bruge det?

Meditation kan beskrives som træning af dit sind og din bevidsthed til at kunne agere i en hverdag fra et roligere sted. Forskning har påvist at meditation har en regulerende effekt på stress. Meditation og mindfullness vinder mere og mere indpas i vores samfund, som en måde at passe godt på sit mentale helbred på.

Arbejder man disciplineret med meditation, kan man bruge det som redskab til at afvikle mønstre og vaner og genopdage sin oprindelige eksistens der er uafhængig af tankemønstre og emotionalitet. Du vil med tiden opleve en tilstedeværelse, ro og glæde, som er helt uvurderligt.

I indivias mediterer vi ud fra den buddhistiske tradition Mahamudra. Meditationsformen bygger på en trin-for-trin praksis. Det er sund fornuft og er brugt igennem århundrede, som en direkte vej til at komme ind til sindets naturlige ro.

Der kan være mange årsager til hvorfor det kan være svært at komme i gang eller fastholde meditation. Vi kaster lys på de udfordringer der kan være, for at afhjælpe at disse kommer til at fylde.

Vi kommer til at arbejde med afspænding, meditation og gåmeditation.

Retræten er ikke inklusiv overnatning og forplejning.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på 51888943 eller camilla@indivias.dk.

Retræten gennemføres ved 6 deltagere.

Ved afbud senere end en måned før retrætens start refunderes beløbet ikke, men der er mulighed for at du kan finde en anden deltager, hvorpå vedkommende overtager din plads og beløbet refunderes.